top of page
Stichting duurzaam ondernemen gevel groen

Duurzaam
ondernemen 

CO2 reduceren doe je samen

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt bedrijven en organisaties om invulling te geven aan een klimaat neutrale onderneming.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt Nederland - zelf en samen met andere landen - maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

 

In Nederland zien meer en meer bedrijven en organisatie’s in dat ook zij een bijdrage kunnen leveren in het duurzamer en maatschappelijk verantwoorder ondernemen. 

klimaat verandering, milieu

Events 

Events
Achtergrond.jpg

Vier keer per jaar organiseren wij een inspiratievol, maar zeker ook zeer gericht op dagelijkse uitdagingen een event voor iedereen die geïnteresseerd is om werk te maken van CO2-reductie en duurzaam ondernemen. 

Ieder event start met een algemeen programma waarna we steeds op een andere inspirerende locatie geïnteresseerde informeren over dagelijkse uitdagingen zoals elektrisch rijden, alternatieve brandstoffen, aankoop van groene stroom of zelf energie opwekken. 

11 mei 2023

Elektrische mobiliteit

Elektrisch (bedrijfswagen)mobiliteit is voor veel bedrijven een zeer actueel thema. Door de mogelijkheid om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen, aangevuld met specifieke kennis uit de branche èn uiteraard zelf ervaren wordt dit een inspirerende en dynamische middag!

€129

28 september 2023

Stop CO2 in de GWW - Noord 28 september 2023

Door zoveel mogelijk partijen in deze sector samen te brengen en met elkaar de vergaande mogelijkheden voor CO2 reductie te onderzoeken zijn we van mening dat wij met elkaar veel kunnen bereiken.
Deze keer zijn we te gast bij Frisian Motors in Bakkeveen.

€129

8 juni 2023

Stop CO2 in de GWW - Groningen / Drenthe 8 juni 2023

Door zoveel mogelijk partijen in deze sector samen te brengen en met elkaar de vergaande mogelijkheden voor CO2 reductie te onderzoeken zijn we van mening dat wij met elkaar veel kunnen bereiken.

€129

Groene energie

Wilt u graag groene stroom inkopen, maar wil u precies weten waar dit vandaag komt en hoe dit nu precies werkt? Dan is dit event voor u!

€199

Wil je zelf een event organiseren en kun je onze hulp daarbij goed gebruiken of ben je op zoek naar relevante partners, meld je dan snel aan!

CO2 reductie programma

Het emissie reductieprogramma van Stichting Samen Duurzaam Ondernemen volgt de landelijke klimaatdoelstellingen, namelijk dat we in Nederland 2030 49% CO2 reduceren ten opzichte van het jaar 1990.

Stichting Samen Duurzaam Ondernemen committeert zich aan deze doelstelling door zich actief in te zetten om samen met onze deelnemers en partners deze doelstelling te gaan halen. Enerzijds door onze inspirerende events met zeer praktische direct toe te passen informatie, anderzijds omdat we als NGO graag met je in gesprek gaan dit onderwerp. Dus heb je als organisatie de behoefte om met een onpartijdige partner - en tevens NGO - te sparren over jullie uitdagingen op het gebied van CO2-reductie, en op welke wijze jouw organisatie kan bijdragen aan deze landelijke doelstellingen, neem dan contact met ons op en wordt lid van onze Stichting en ons CO2 reductieprogramma.

Voor organisaties die gecertificeerd zijn op niveau 5 van de CO2 prestatieladder geldt overigens dat je door lidmaatschap en deelname voldoet aan ons CO2 reductieprogramma aan eis 5.D.1 van deze ladder! Je ontvangt hiervoor van ons een Verklaring van Deelname

Organisaties die zich bij Stichting Samen Duurzaam Ondernemen aansluiten voldoen aan eis 3D, 5C èn 5D van de CO2-Prestatieladder.

Contact

Onze strategische partners zijn:

Coning Adviesgroep logo v2b.jp2
VanHoutenenPartners.png
bottom of page