top of page
STOP CO2 in de GWW - Regio Zuid - september 2024
STOP CO2 in de GWW - Regio Zuid - september 2024

Datum en tijd worden later bepaald

|

Locatie volgt nog

STOP CO2 in de GWW - Regio Zuid - september 2024

Door zoveel mogelijk partijen in deze sector samen te brengen en met elkaar de vergaande mogelijkheden voor CO2 reductie te onderzoeken zijn we van mening dat wij met elkaar veel kunnen bereiken naar een CO2 neutrale sector.

Tijd en locatie

Datum en tijd worden later bepaald

Locatie volgt nog

Over het event

Het doel van onze initiatief is om de landelijke klimaatdoelstellingen binnen deze sector te gaan halen door inspirerende en informatieve middagen te organisaeren voor iedereen die werkzaam is in de GWW sector of een directie relatie heeft met de sector. We kiezen bewust voor kleinschalige en regionale bijeenkomsten zonder hoge kosten.

EIS 3.D.1 CO2 prestatieladder

Om aan eis 3.D.1 van de CO2-Prestatieladder te voldoen, zorgen wij voor de bewijslast middels een (door u te ondertekenen) deelnemerslijst, beeldmateriaal en een gespreksverslag. Daar tegenover staat wel dat dat u actief meedoet tijdens het event. Dit betekent dat u actief informatie haalt en brengt met als doel van elkaar te leren en samen nieuwe reductiemaatregelen te bedenken. Op deze manier voldoet u aan eis 3.D.1 van de CO2-Prestatieladder.

Meedenken of een invulling geven aan dit evenement? Wat leuk! Neem dan snel contact met ons op!

Tickets

  • Ticket

    € 129,00

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page