top of page
Zoeken

Resultaten event: STOP CO2 in de GWW (regio zuid)

Bijgewerkt op: 28 sep. 2023

Op donderdag 21 september 2023 hebben 12 organisaties de koppen bij elkaar gestoken om samen te sparren over energie- en CO2-reducerende maatregelen. Als gastspreker(s) waren Marcel van der Laan en Raymond Rotteveel van Loxam B.V. aanwezig.


Tijdens deze inspirerende en energieke sessie waren de meningen goed verdeeld. Dit heeft de volgende inzichten opgeleverd:


 

Duurzaam Aanbesteden: Concreet Meten van Duurzaamheid

Bij aanbestedingen is het van groot belang om meetbare resultaten te presenteren met betrekking tot duurzaamheid. Dit stelt organisaties in staat om hun inzet voor duurzaamheid op een concrete manier te laten zien, wat hen een voorsprong kan geven in aanbestedingsprocessen.


Duurzaam Materieel: Een Haalbare Optie

Een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het event was de beschikbaarheid van duurzaam materieel. Er is aandacht besteed aan de mogelijkheid om milieuvriendelijk materieel te gebruiken bij aanbestedingen. Dit biedt organisaties een kans om bij te dragen aan duurzaamheid zonder direct hoge investeringen te hoeven doen.


Oplossingen voor Elektrische Bestelbussen

Elektrische bestelbussen blijven een uitdaging voor veel organisaties. Het gebruik van ontheffingen voor fossiel aangedreven voertuigen in emissievrije binnensteden werd besproken. Dit kan organisaties de flexibiliteit bieden om te wachten op nieuwe ontwikkelingen zonder onmiddellijk hoge kosten te maken.


Efficiënt Brandstofgebruik in de GWW-sector

In de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) is efficiënt brandstofgebruik van groot belang. Een interessante oplossing die ter sprake kwam, was het monitoren en verbeteren van het rijgedrag van chauffeurs, bijvoorbeeld door middel van 'moving intelligence'. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren voor organisaties in de sector. Een van de deelnemende organisaties stelde dat dit hen €800,- per chauffeur per jaar opleverde.


Slim Gebruik van Sportvelden: Duurzame Energiebronnen

Een ander onderwerp dat aan bod kwam, was het slim gebruik van energiebronnen op sportvelden. Veel sportvelden beschikken over eigen stroomnetwerken die vaak onbenut blijven. De mogelijkheid om deze netwerken te gebruiken tijdens daluren, vergelijkbaar met Scandinavische praktijken waar elektrische voertuigen aan lantaarnpalen worden opgeladen, werd besproken.


Langere Levensduur van Elektrisch Materieel

Een interessante observatie was dat elektrisch materieel vaak een langere levensduur heeft dan men denkt. Dit komt doordat elektrisch materieel alleen energie verbruikt wanneer het in gebruik is, in tegenstelling tot met brandstof aangedreven materieel/materiaal die voortdurend moet draaien. Dit biedt organisaties mogelijkheden voor kostenefficiëntie.


Flexibiliteit met Powerpacks

Er werd ook gesproken over powerpacks, die de operationele tijd van elektrisch materieel kunnen verlengen. Hoewel deze apparaten kosten met zich meebrengen, kunnen ze gehuurd worden, wat organisaties flexibiliteit biedt in hun investeringsbeslissingen.


Schone Lucht voor Besloten Ruimtes

Elektrisch materieel, dat geen schadelijke emissies ter plaatsen produceert, werd benadrukt als een ideale keuze voor gebruik in besloten ruimtes. Dit draagt bij aan een schonere en gezondere werkomgeving en minimaliseert overlast voor omwonenden.


Realistische doelstellingen

Tot slot is een van de belangrijkste bevindingen tijdens dit event geweest dat de meeste doelstellingen ambitieus zijn, maar niet realistisch. Het gaat hier om bijvoorbeeld het volledig elektrificeren van het wagenpark wat anno 2023 voor de organisaties veel te duur is en te onbetrouwbaar. Daarom is bij het formuleren van doelstellingen het zo belangrijk om niet alleen ambitieus te zijn, maar ook te kijken of dit haalbaar is.


 

Deelnemende organisaties bij dit event waren:
 

Zelf deelnemen of samen met ons een initiatief organiseren?
45 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page